Välkommen!

EH konsult som verksamhet

Inom VVS-området har vi 50 års erfarenhet och ett brett kunnande, allt ifrån bostäder, skolor, kontor och industri till laboratorier och sjukvårdslokaler.

Inom energiteknik arbetar vi med utredningar, beräkningar och konsekvensanalyser vilket resulterar i rapporter över åtgärdsförslag där såväl tekniska, ekonomiska samt miljö-påverkande aspekter beaktas.

För energiberäkningar använder vi program såsom IDA, BV2 och VIP+

Inom styr- och övervakningsområdet projekterar vi anläggningar för funktionella samband, som idag ofta är integrerade via bus-system och sammanlänkar flera olika installationsdiscipliner.

I huvudsak arbetar vi med utredningar, projektering, kontroll, besiktning samt installationssamordning, vilket idag ofta utförs redan på projekteringsstadiet i 3D-modeller.

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR
  att sträva efter långvariga kundrelationer och utföra kvalificerade konsulttjänster.
  att ge den mest kundanpassade och aktuella kunskapen för att stärka konkurrenskraften
  att aktivt medverka i utvecklingen av effektiva system och byggnader

 

 

Nyheter hos oss!

  2017-11-20: Tillströmningen av uppdrag ökar! Vi söker VVS Projektörer till Kontoret i Mölndal. Kontakta Jörgen Svensson | 0709-290402


  2017-11-20: Projektering av vårt nya kontor på KV Hajen i Mölndals centrum pågår för fullt. Fredblads arkitekter sätter det sista i planlösningen – det kommer bli fantastiska lokaler med inflyttning i April-Maj 2018.


  2017-08-23: Vi söker VVS-projektörer! Ökad efterfrågan gör att vi måste anställa ytterligare VVS-Projektörer. Kontakta Jörgen Svensson | 0709-290402  2017-08-23: Vi flyttar! Efter 10 fantastiska år på Aminogatan så flyttar vi under våren till Mölndals centrum, KV Hajen i nybyggda lokaler. Vi får en egen terrass rakt ovan butikerna på gågatan.


  2017-08-22: Vi har fått förlängt ramavtal med Mölndals stad. Även Mölndalsbostäder och Mölndala ingår i detta avtal.


  2017-04-07: Vi söker nya medarbetare till kontoren i Göteborg och Lidköping. 
Kontakta Jörgen Svensson (Göteborg) eller
Anders Hendriksson (Lidköping)


 

Kvalitet och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska vara ledande inom kvalitets- och miljöområdet. EH konsult ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Miljö och Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

 

Dator och It stöd

Data & IT

Idag produceras beräkningar, beskrivningar, ritningar och övriga handlingar i princip uteslutande med datorstöd.

  att ansvar för kvaliteten i våra tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvaliteten ligger i nivå med den som kunden efterfrågar

  att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens

  att systematisk egenkontroll och förbättring sker

  att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt

  att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga ställda krav

  att vi miljöanpassar verksamheten i alla led

  att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles

  att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle

  Ritningar utförs digitalt i AutoCAD. Som applikationsprogram används i huvudsak MagiCAD och CADvent, i vilka vi producerar 3D-modeller vilka bla  innehåller beräkningsmoduler för dimensionering av vätske- och gasformiga media. Möjlighet finns även att överföra materiallistor för kalkyl.

  Klimatsimuleringar och energiberäkningar utförs i bla IDA och Bv2.

  Samtliga dokument, ritningsfiler och serverprogramvaror säkerhetskopieras dagligen via bandbackup där banden förvaras utanför kontorsfastigheten.

  Servrar placerade i olika fastigheter speglas kontinuerligt för ytterliggare säkerhet.


 

 VÄLKOMMEN TILL EH KONSULT!

EH KONSULT AB

VVS
ENERGI
MILJÖ
STYR & REGLER

CERTIFIERINGAR
EH KONSULT
MÖLNDAL

Aminogatan 25
431 53 Mölndal
Tel 031-27 17 40

 HITTA HIT
 
EH KONSULT
LIDKÖPING

Rasmusgatan 7
531 34 Lidköping
Tel 0510-250 90

HITTA HIT