Välkommen!

EH konsult som verksamhet

Inom VVS-området har vi 50 års erfarenhet och ett brett kunnande, allt ifrån bostäder, skolor, kontor och industri till laboratorier och sjukvårdslokaler.

Inom energiteknik arbetar vi med utredningar, beräkningar och konsekvensanalyser vilket resulterar i rapporter över åtgärdsförslag där såväl tekniska, ekonomiska samt miljö-påverkande aspekter beaktas.

För energiberäkningar använder vi program såsom IDA, BV2 och VIP+

Inom styr- och övervakningsområdet projekterar vi anläggningar för funktionella samband, som idag ofta är integrerade via bus-system och sammanlänkar flera olika installationsdiscipliner.

I huvudsak arbetar vi med utredningar, projektering, kontroll, besiktning samt installationssamordning, vilket idag ofta utförs redan på projekteringsstadiet i 3D-modeller.

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR
  att sträva efter långvariga kundrelationer och utföra kvalificerade konsulttjänster.
  att ge den mest kundanpassade och aktuella kunskapen för att stärka konkurrenskraften
  att aktivt medverka i utvecklingen av effektiva system och byggnader

 

 

Nyheter hos oss!

  2017-04-07: Vi söker nya medarbetare till kontoren i Göteborg och Lidköping. 
Kontakta Jörgen Svensson (Göteborg) eller
Anders Hendriksson (Lidköping)


  2016-09-23: Hösten är i full gång med flera nya, spännande projekt.

  2016-07-08: EH konsult önskar alla en trevlig sommar! Behöver du få tag i oss under semestern kontakta Jörgen Svensson eller Anders Hendriksson.

  2016-07-01: Vi hälsar Hampus välkommen till företaget. Hampus är anställd i Mölndal.

  2016-06-23: Vi har senaste veckorna fått in ett antal nya, spännande projekt. Detta gäller främst lokaler, kontor och bostäder. 

  2016-04-12: Tillströmningen av nya intressanta projekt fortsätter… 

  2016-03-31: L-G Stenborg går vidare till nya utmaningar på APS Drift och Underhåll. Vi önskar självklart L-G lycka till! Vi har för övrigt ett tight samarbete med APS.

  2015-11-12: Vi har fått ramavtal med Mölndals Stad!


 

Kvalitet och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska vara ledande inom kvalitets- och miljöområdet. EH konsult ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Miljö och Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

 

Dator och It stöd

Data & IT

Idag produceras beräkningar, beskrivningar, ritningar och övriga handlingar i princip uteslutande med datorstöd.

  att ansvar för kvaliteten i våra tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvaliteten ligger i nivå med den som kunden efterfrågar

  att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens

  att systematisk egenkontroll och förbättring sker

  att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt

  att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga ställda krav

  att vi miljöanpassar verksamheten i alla led

  att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles

  att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle

  Ritningar utförs digitalt i AutoCAD. Som applikationsprogram används i huvudsak MagiCAD och CADvent, i vilka vi producerar 3D-modeller vilka bla  innehåller beräkningsmoduler för dimensionering av vätske- och gasformiga media. Möjlighet finns även att överföra materiallistor för kalkyl.

  Klimatsimuleringar och energiberäkningar utförs i bla IDA och Bv2.

  Samtliga dokument, ritningsfiler och serverprogramvaror säkerhetskopieras dagligen via bandbackup där banden förvaras utanför kontorsfastigheten.

  Servrar placerade i olika fastigheter speglas kontinuerligt för ytterliggare säkerhet.


 

 VÄLKOMMEN TILL EH KONSULT!

EH KONSULT AB

VVS
ENERGI
MILJÖ
STYR & REGLER

CERTIFIERINGAR
EH KONSULT
MÖLNDAL

Aminogatan 25
431 53 Mölndal
Tel 031-27 17 40

 HITTA HIT
 
EH KONSULT
LIDKÖPING

Rasmusgatan 7
531 34 Lidköping
Tel 0510-250 90

HITTA HIT