Välkommen!

EH konsult som verksamhet

Inom VVS-området har vi över 50 års erfarenhet och ett brett kunnande, allt ifrån bostäder, skolor, kontor och industri till laboratorier och sjukvårdslokaler.

Inom energiteknik arbetar vi med utredningar, beräkningar och konsekvensanalyser vilket resulterar i rapporter över åtgärdsförslag där såväl tekniska, ekonomiska samt miljö-påverkande aspekter beaktas.

För energiberäkningar använder vi program såsom IDA ICE och BV2.

Inom styr- och övervakningsområdet projekterar vi anläggningar för funktionella samband, som idag ofta är integrerade via bus-system och sammanlänkar flera olika installationsdiscipliner.

I huvudsak arbetar vi med utredningar, projektering, kontroll, besiktning samt installationssamordning, vilket idag ofta utförs redan på projekteringsstadiet i 3D-modeller.

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR
  att sträva efter långvariga kundrelationer och utföra kvalificerade konsulttjänster.
  att ge den mest kundanpassade och aktuella kunskapen för att stärka konkurrenskraften
  att aktivt medverka i utvecklingen av effektiva system och byggnader

 

 

Nyheter hos oss!

 

  2020-01-22: Nytt år och nya intressanta projekt.

Vi söker en positiv lagspelare. Du är ansvarstagande, ödmjuk och initiativrik med ett brinnande intresse för VVS-teknik samt har goda kunskaper inom VVS, gärna med erfarenhet från konsultbranschen.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss skicka då ditt CV till info (a) eh-konsult.se


 

 

 


 

Kvalitet och kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vi ska vara ledande inom kvalitets- och miljöområdet. EH-Konsult ska till fullo uppfylla kundens behov och förväntningar på varje uppdrag beträffande avtalat innehåll och leveranstid.

Miljö och Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi ska ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjligheter att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

 

Dator och It stöd

Data & IT

Idag produceras beräkningar, beskrivningar, ritningar och övriga handlingar i princip uteslutande med datorstöd.

  att ansvar för kvaliteten i våra tjänster tydligt tas i vår organisation och att kvaliteten ligger i nivå med den som kunden efterfrågar

  att samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens

  att systematisk egenkontroll och förbättring sker

  att producera produkter och tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt

  att vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga ställda krav

  att vi miljöanpassar verksamheten i alla led

  att vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles

  att vi förser våra kunder med produkter och tjänster som hjälper dem att styra mot ett ekologiskt samhälle

  Ritningar utförs digitalt i AutoCAD. Som applikationsprogram används i huvudsak MagiCAD och CADvent, i vilka vi producerar 3D-modeller vilka bla  innehåller beräkningsmoduler för dimensionering av vätske- och gasformiga media. Möjlighet finns även att överföra materiallistor för kalkyl.

  Klimatsimuleringar och energiberäkningar utförs i bla IDA och Bv2.

  Samtliga dokument, ritningsfiler och serverprogramvaror säkerhetskopieras dagligen via bandbackup där banden förvaras utanför kontorsfastigheten.

  Servrar speglas kontinuerligt för ytterligare säkerhet.


 

 VÄLKOMMEN TILL EH-KONSULT AB!

VVS
Energi
Miljö
Styr & Regler
Auktoriserat konsultföretag
Rasmusgatan 7
531 34 Lidköping
Tel 0510-250 90